Klimaudledning & grøn energi

En central del af vores vision er at reducere det negative aftryk fra alle led i produktionen af vores whisky.

Med landbrug, malteri og destilleri på same adresse kan vi minimere behovet for transport, vi kan selv udnytte vores restprodukter og vi kan være selvforsynende med vind- og solenergi.

Udledninger fra landbrugsjord

Vi har et stort ansvar som jordejere.  Vores arealanvendelse har nemlig afgørende betydning for jordens naturlige udledninger af drivhusgasser.

Derfor er vores mål at genskabe naturlig vandstand på lavbundsjorder der har været drænet gennem generationer. Indsatsen for at øge jordens humusindhold spiller også en vigtig rolle her.

Solceller: 50 kW
Vindmølle: 25 kW

Årlig strømproduktion*:

103.000 kWh

Ă…rligt forbrug til whiskyproduktion:

42.000 kWh
*2023
Handling:

Sammen med andre lokale landmænd, det locale erhvervsliv og den locale energiforsyning har vi investeret Udviklingsselskabet
Biogas Thy.

Vi planlægger et biogasanlæg, der kan omdanne vores gødning og restprodukter til biogas. På den måde kan vi nedbringe vores
udledning fra både gasforbrug og gødnigsanvendelse.

Biogasanlægget er forventet i drift i 2025.