Et moderne
økologisk landbrug

Thy Whisky holder til på Gyrup, et økologisk landbrug i Thy. Her har vi været i syv generationer. Thy Whisky laves af gårdens korn, og alle restprodukter fra produktion føres tilbage til gårdens dyr eller marker.

Gyrup er et moderne økologisk landbrug. Vores 170 malkekøer afgræsser engene og markerne omkring gården, mælken laver vi i samarbejde med Thise og Irma til Gyrup Gårdmælk - en mælk med naturligt fedtindhold, kun fra vores køer. Vores 100 galloway køer afgræsser om sommeren Agger tange, og holder den derved til et ideelt yngleområde for utallige fugle. Vores marker dyrker vi i et naturligt sædskifte, uden brug af kunstig gødning eller sprøjtegifte. Vi dyrker skiftevis kløvergræs til dyrene og korn til mel og brød, eller malt og whisky. Skiftevis, for at holde den bedste jordkvalitet og den bedste korn.

Igennem syv generationer

 

I dag drives Gyrup af to generationer i fællesskab. Men vi skal syv generationer tilbage, i 1773, før den første byg blev sat i marken af vores familie. Igennem flere århundreder har vi tilpasset landbruget til naturen og til samfundet. I 1989 overtog Nicolaj Nicolajsen gården fra hans far. Nicolaj har siden omdannet Gyrup til et moderne økologisk landbrug, men fokus på at lave produkter af aller højeste kvalitet.

I dag står den næste generation på spring, klar til af føre Nicolajs arbejde videre

Et moderne økologisk
landbrug

For os er økologi en selvfølge. Det handler om at passe på naturen, på vandet og dyrelivet. Derfor parkerede vi sprøjten for mere en 20 år siden, og finder den aldrig frem igen. Når vi ikke bruger hverken sprøjtegifte eller kunstgødning på vores marker opretholder vi en natulig cirkulær balance på gården. Altssammen centreret omkring vores to store produktioner: Whisky og mælk.

Intet går til spilde

Vores malkekøer spiser græs, om sommeren ude på marken og om vinteren i den lune stald. Det kræver store mængder græs, som samtidig sørger for at holde vores marker i balance med et naturligt sædskifte. Samtidig giver køerne os gødning til markerne. På den måde kan vi dyrke korn af højeste kvalitet uden brug af kunstig gødning. Når vi høstet kornet vælger vi det bedste ud til mad. Enten brød, kerner, øl eller whisky. Alle restprodukterne fra produktionen æder køerne, og de kommer på den måde tilbage i kredsløbet. Intet går til spilde.