Lavbunds- og Tørvejorde

En mindre del af vores jord er lavbunds- og tørvejord. Tørv, som i gamle dage blev brugt til brændsel.

Tørvejord udleder drivhusgasser når de bliver drænet – det er flere generationer siden vores familie startede med at effektivisere
landbrugsdriften ved at dræne jorden.

Vi arbejder på at genskabe naturlig hydrologi på vores mest udsatte tørvejorder. Målet er på den måde, at reducere udledning af drivhusgasser og skabe nye
levesteder for dyr og planter.

The danish smoke

I stil med de traditionelle danske røgerier bruger vi primært bøgetræ i stedet for tørv, når vi ryger vores malt til whisky.

Mens bøgetræ er en mere bæredygtig kilde til røg, giver den også en varm, sød, kullet og fyldig røg, som vi er kommet til at elske.

HANDLING

Med støtte fra Miljøministeriet er
vi i gang med en forundersøgelse af et 15-40 ha lavbundsprojekt, hvor vi
planlægger at stoppe dræning af tørveholdig jord.

Det er en omfattende forundersøgelse, hvor vi kortlægger konsekvenser for økosystemerne omkring projektarealet. Det være sig både beskyttet natur og påvirkningen på vandkvaliteten i Tegå og det nærliggende åsystem.

Vi håber projektet kan blive en realitet.